[Chlug] Yeni Kitap: Buyuk Balik Kucuk Baligi degil, Hizli Balik Yavas Baligi Yutar...

Guzeldunya bulten at gdunya.info
Wed May 28 14:03:09 UTC 2008Resmi göremiyorsan1z, online versiyon için lütfent1klay1n1z...
 

Büyük Bal1k Küçük Bal11 Deil,

H1zl1 Bal1k Yava_ Bal11 Yutar!

 

Jason Jennings - Laurence Haughton

 

 
HIZI, 0^0NDE B0R REKABET AVANTAJI OLARAK KULLANMAK 0STEYENLER 0Ç0N B0R YOL HAR0TASI!

 

Geleneksel bak1_ aç1s1 bize "Büyük _irketlerin yenilmez olduklar1n1 ve küçük rakiplerini kahvalt1 niyetine yuttuklar1n1" öretti. 

Oysa dünya dei_ti. Bugün art1k "Büyük Bal1k Küçük Bal11 Deil, H1zl1 Bal1k Yava_ Bal11 Yutuyor."

Jason Jennings ve Laurence Haughton, dünyan1n en ba_ar1l1, en kârl1 ve hissedarlar1na en çok kazanç getiren _irketlerinin asl1nda en h1zl1 _irketleri de olduklar1n1 ke_fettiler. Ve onlar1 ara_t1rd1lar.

Bu kitapta dünyan1n en h1zl1 _irketlerini ba_ar1l1 k1lan 25 taktii bulacaks1n1z. Hangi sektörde olduunuz, ne ölçekte bir firma olduunuz hiç fark etmez. Kitapta okuyaca1n1z taktikler sizi zirveye ta_1yabilir!

 

"Güçlü ve sars1c1... Yazarlar1n yüksek tempolu anlat1mlar1 okuru da harekete geçiriyor, adeta k1_k1rt1yor."Business Book Review

"Bravo... S1rad1_1 bir analiz ve olaanüstü keyifle okunan bir kitap." Terry Pearce, Leading Out Loud'un yazar1.

"Bu kitap dünyay1 dei_tirme yolunda kar_1la_1labilecek h1z engellerini ortadan kald1rma taktikleriyle dopdolu."Guy Kawasaki, Rules for Revolutionaries'in yazar1

 

JASON JENNINGS: Dünyan1n dört bir yan1nda _irketlere dan1_manl1k yap1yor ve ülkenin önde gelen konu_mac1lar1ndan biri.

LAURENCE HAUGHTON: H1zl1 bir dü_ünür ve herkesin h1z engellerini a_mas1na yard1mc1 olmada uzmanla_m1_ bir ki_i.

 

Teknik Bilgiler:

ISBN: 978-9944-0775-3-8

Ebat: 210*135

Sayfa: 252

Fiyat: 13.5 YTL

 

Güvenli ve Avantajl1 al1_veri_ için t1klay1n1z...

 
ÇIKTI! TÜM SEÇK0N K0TAPÇILARDA! 

Güzeldünya  Kitaplar1
Ayazaa  mah. Meydan sok. Beybi Giz Plaza Kat:26 34396 Maslak-0stanbul
Tel:  212 3283780 Faks: 212 3283783 info at guzeldunya.com.tr www.guzeldunya.com.tr


Bültenlerimizi almak istemiyorsan1z, bu adrese içi bo_ bir e-mail atman1z yeterli:istemiyorum at guzeldunya.com.tr 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.linux.org.au/pipermail/chlug/attachments/20080528/7bba5c77/attachment.htm 


More information about the chlug mailing list