<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1254">
</head>
<body style="FONT-FAMILY: Tahoma">
<p>
<table id=table19 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#000000 
width="100%" bgColor=#000000 border=1>
  <tbody>
  <tr>
    <td bgColor=#000000>
      <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><b><font 
      face="Arial Black" color=#ffffff size=6>ZeruMax Bilişim 
      Hizmetleri</font></b></p>
      <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px">&nbsp;</p></td></tr>
  <tr>
    <td bgColor=#897591>
      <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" 
align=right>&nbsp;</p></td></tr>
  <tr>
    <td borderColor=#ffffff bgColor=#ffffff>
      <table id=table39 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#ffffff 
      width="100%" border=1>
        <tbody>
        <tr>
          <td borderColor=#000000 width="50%" bgColor=#5f5168>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><b><font 
            face="Arial Black" color=#ffffff size=6>İLERİ EXCEL</font></b></p>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><b><font 
            face="Arial Black" color=#ffffff size=6>EĞİTİMİ</font></b></p>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><font 
            face=Arial color=#ffffff size=2>Eğitmen: </font></p>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><b><font 
            face=Arial color=#ffffff>Cenk İLTİR</font></b></p></td></tr>
        <tr>
          <td borderColor=#000000 width="50%" bgColor=#897591>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" 
            align=center>&nbsp;</p>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><b><font 
            face=Arial color=#e1e6df>28-29 Haziran 2008 / Larespark 
            Otel(Taksim)</font></b></p>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><font 
            face=Arial color=#e1e6df size=2>&nbsp;09.30 - 18.00/ Katilim Bedeli 
            550 YTL+KDV</font></p>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" 
            align=center>&nbsp;</p></td></tr>
        <tr>
          <td borderColor=#000000 width="50%" bgColor=#5f5168>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Açıklama</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Bu iki 
            günlük kurs MS Excel kullanıcılarına programın ileri düzey 
            özellikleri hakkında bilgi vermek amacındadır. Katılımcılar grafik 
            oluşturmayı ve düzenlemeyi, grafik seçeneklerini değiştirmeyi; 
            grafik nesnelerini biçimlendirmeyi; birden fazla sayfa ve kitap ile 
            çalışmayı; finansal ve mantıksal fonksiyonlar kullanmayı; stiller, 
            özel biçimler ve koşullu biçimler kullanmayı; çalışma kitaplarını 
            internette yayınlamayı; verileri süzmeyi, sıralamayı ve sorgulamayı; 
            çalışma sayfasında taslaklar oluşturmayı; özet tablo raporları 
            oluşturmayı; verileri sunmak ve göstermek için Özet tablo (Pivot 
            Table) kullanmayı; veri arama ve veritabanı fonksiyonları 
            kullanmayı; veri tabloları ile veriler hakkında tahminde bulunmak 
            için senaryolar kullanmayı;&nbsp; Goal Seek, Solver ve Analysis 
            ToolPak aracını kullanmayı; çalışma kitaplarını ve sayfaları 
            korumayı; makrolar ve şablonlar kullanmayı öğrenecekler. 
            </span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;Katılımcılar; 
            Microsoft User Specialist Expert sertifika sınavındaki tüm konuları 
            öğrenmiş olacaklar.</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-ALIGN: justify"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;</span><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Kurs 
            Hedefleri</span></b></font></p>
            <ul style="MARGIN-TOP: 0cm; MARGIN-BOTTOM: 0cm" type=square>
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafikler oluşturmak ve 
              düzenlemek</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafik seçeneklerini 
              değiştirmek</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafik nesnelerini 
              biçimlendirmek</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Stiller, özel biçimler ve 
              koşullu biçimler kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Finansal ve mantıksal 
              fonksiyonlar kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Birden fazla çalışma 
              kitabı ve çalışma sayfası ile çalışmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Listelerdeki verileri 
              sıralamak ve yönetmek</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Verileri süzmek ve 
              sorgulamak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Sayfada taslaklar 
              yaratmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Arama ve veritabanı 
              fonksiyonları kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Verileri sunmak ve 
              göstermek için Özet tablo (Pivot Table) kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Veri tabloları ile 
              veriler hakkında tahminde bulunmak için senaryolar 
              kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Goal Seek, Solver ve 
              Analysis ToolPak aracını kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Çalışma sayfalarını 
              kontrol etmek</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Çalışma kitaplarını ve 
              sayfaları korumak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Makrolar yaratmak ve 
              makroları kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Şablonlar oluşturmak ve 
              şablonları kullanmak</span></font> 
              <li class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
              style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Veri ve dökümanları 
              transfer etmek</span></font> </li></ul>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode"></span></font>&nbsp;</p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode"></span></font>&nbsp;</p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">KURS 
            KAPSAMI</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafikler ile 
            Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafik 
            yaratmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Pasta 
            grafiği yaratmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Pasta 
            grafiğinin bir dilimini 
            ayırmak&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafiği 
            değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Baskı 
            önizlemeye geçmek ve yazdırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;</span><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafikler Seçeneklerini 
            Değiştirmek</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Başlıkları 
            ve etiketleri değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Eksenleri ve ızgaraları ve etiketleri değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri tabloları ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri alanını değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri serileri ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Grafiği silmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafiği 
            Biçimlendirmek</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Grafik 
            nesnelerini aktif yapmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Renkleri, çizgileri ve desenleri değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Yazı ve numara biçimini değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Eksen ve ızgara biçimini değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri serilerini ve grafik alanı seçeneklerini 
            değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özel grafik türleri yaratmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özel grafik türleri uygulamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">İkincil 
            eksene veri serisi eklemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Stiller ve Biçimler ile 
            Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Stiller 
            ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özel numara biçimlerini kullanmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Kitapları Web’te 
            Yayınlamak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Hyperlinkler ile 
            çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Kitapları webte yayınlamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode"></span></b></font>&nbsp;</p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Finansal ve Mantıksal 
            Fonksiyonları Kullanmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Periyodik 
            borç geri ödemesini bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Bir sayının mutlak değerini bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Periyodik faiz oranını bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Tarihsel fonksiyonları kullanmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Hücreleri IF, AND ve OR 
            kullanarak test etmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Birden Fazla Kitap ve Sayfa 
            ile Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Sayfalar 
            ve kitaplar arasında işlem yapmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Çoklu sayfa formülleri ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Çalışma kitapları arasındaki bilgiler arasında link 
            kurmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Veri Listeleri ile 
            Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Veri 
            listelerini anlamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Verileri sıralamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Alttoplam eklemek ve kaldırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri formları ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri formuna ulaşmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri formuna veri girişi yapmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri formundaki veriler arasında dolaşmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri formundaki verileri düzenlemek ve sorgulamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri kuralları koymak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Hücreleri numara, tarih ve zaman girişi ile 
            sınırlandırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Hücreleri rakam girişi ile sınırlandırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Giriş mesajları görüntülemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Hata mesajları görüntülemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Verileri Süzmek ve 
            Sorgulamak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Verileri 
            süzmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Otomatik filtreyi kullanmak ve kaldırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Filtrelenmiş veriler ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            İlk on için otomatik filtre kullanmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özel otomatik filtre kullanmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Tek karşılaştırmalı kriter ile süzmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Çift 
            karşılaştırmalı kriter ile süzmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">İleri 
            Düzey Süzgeç (Advanced Filter) ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Kriter 
            alanını tanımlamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Kriter 
            alanı örnekleri</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Advanced filter ile veri 
            süzmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Bütün 
            verileri göstermek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Web 
            sorguları yaratmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Taslakları 
            Kullanmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Bir taslak 
            yaratmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Taslak seviyelerini gizlemek ve göstermek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Taslak sembollerni gizlemek ve göstermek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Arama ve Veritabanı 
            Fonksiyonlarını Kullanmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Bir 
            tablodaki değerleri aramak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veritabanı fonksiyonları ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Bir değerin tekrar sayısını bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Belirli kayıtların toplamını bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Belirli kayıtların ortalamasını bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Özet Tablolar (Pivot Table) 
            ile Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Özet tablo 
            raporu yaratmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tabloları düzenlemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tablodaki bilgileri güncellemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tabloya veri alanı eklemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tablodan veri alanı çıkartmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tablonunun yerleşimini değiştirmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tablo verilerini seçmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tabloları 
            değiştirmek&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Özet tablo verilerini gruplamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Veri kaynağı detaylarını gizlemek ve göstermek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Hesaplanmış alanları anlamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Sayfa alanları eklemek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            PivotChart (özet tablo grafiği) oluşturmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Web için etkileşimli özet tablolar oluşturmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Verileri 
            İncelemek</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Goal Seek 
            (Hedef Ara) fonksiyonu ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Solver (Çözücü) ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Analysis ToolPak ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Worksheets İncelemek 
            (Auditing)</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Referans 
            hücreleri bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Bir hücreye referans veren formülleri bulmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Çalışma Kitaplarını ve 
            Sayfalarını Korumak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Çalışma kitabı erişimini ve içeriğini korumak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Kayıt Makroları ile 
            Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Makrolar ile çalışmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Makroları kaydetmek, 
            çalıştırmak ve nesnelere atamak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Makroları 
            yönetmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Şablonlar ile 
            Çalışmak</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Şablonlar yaratmak, düzenlemek ve silmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Bilgileri Transfer 
            Etmek</span></b></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            </span></b><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Dökümanları transfer 
            etmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Diğer uygulamalardan veri transfer etmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Metin dosyaları transfer etmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            HTML’den tablo transfer etmek</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Diğer programlardan veri yapıştırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Nesne yapıştırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal><font color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
            Resim yapıştırmak</span></font></p>
            <p class=MsoNormal style="TEXT-INDENT: 35.4pt"><font 
            color=#ffffff><span 
            style="FONT-FAMILY: Lucida Sans Unicode">Nesneleri 
            düzenlemek</span></font></p>
            <p>&nbsp;</p></td></tr>
        <tr>
          <td borderColor=#000000 width="100%">&nbsp;</td></tr></tbody></table>
      <table id=table35 width="100%" border=0>
        <tbody>
        <tr>
          <td bgColor=#000000>
            <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><font 
            face=Arial color=#ffffff size=4>Kayit ve Ayrintili Bilgi 
            Icin:</font></p></td></tr></tbody></table>
      <table id=table36 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#ffffff 
      width="100%" border=0>
        <tbody>
        <tr>
          <td borderColor=#ffffff width="99%" bgColor=#e1e6df>
            <p align=center><b><font size=5>w w w . z e r u m a x . com&nbsp; 
            Tel 0 2 1 6&nbsp; 4 8 6&nbsp; 3 6&nbsp; 34 
        </font></b></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></p>
</body>
</html>