[Chlug] Xác nhận thông tin từ chối nhận mail

noreply at bulk.com.vn noreply at bulk.com.vn
Sat Oct 24 22:25:20 AEDT 2015


Thật xin lỗi vì đã làm phiền bạn.</br>Bạn nhận được
mail này là do bạn đã từ chối nhận mail của chúng
tôi.</br>Việc từ chối nhận mail của bạn đã được chúng
tôi ghi nhậnMore information about the chlug mailing list